Erasmus+ 2024/2025

utworzone przez | mar 4, 2024 | Aktualności | 0 komentarzy

Rekrutacja na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025.

 Studenci chcący wyjechać na studia do uczelni zagranicznych lub praktyki zagraniczne mogą składać swoje wnioski wyjazdowe do Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ (dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO) w terminie: od 04.03.2024 do 15.03.2024.

W tym celu należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek wyjazdowy (w formie papierowej lub elektronicznej). 

Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl znajdują się dokładne informacje i  instrukcja rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim, tam należy szukać właściwych informacji. Na tej stronie znajduje się również lista uczelni partnerskich poszczególnych jednostek, do których można wyjechać na studia.