Informacje dla doktorantów

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje przeznaczone dla doktorantów.

Karta oceny doktora

Uwaga doktoranci, do 30 września każdego roku należy złożyć kartę oceny doktoranta. 

Sprawy doktoranckie

Informacje na temat spraw związanych z doktorantami (w tym stypendia) można znaleźć na stronie.

Program studiów III stopnia

Program studiów III stopnia dostępny jest do pobrania w linku poniżej.

Wykwalifikowanych pracowników akademickich

Nowoczesnych pracowni dydaktycznych

Przyszłościowych kierunków

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii