Harmonogramy studiów

Zapoznaj się z harmonogramami studiów i efektami uczenia się na przyszłościowych kierunkach realizowanych na naszym wydziale, tu studenci kształcą się korzystając z najbardziej nowoczesnych rozwiązań oraz doświadczenia prowadzących.

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii