Plany zajęć

Zapoznaj się z planami zajęć na kierunkach prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

🎓 Architektura Krajobrazu

I stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK

I stopnia niestacjonarne

1ROK  2ROK  3ROK

II stopnia niestacjonarne

1ROK  2ROK  3ROK

 

🎓 Biotechnologia Kosmetologiczna

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK

 

🎓 Edukacja Techniczno-Informatyczna

I stopnia dzienne

1ROK  2ETI  3ETI  4ETI

 

🎓 Ochrona Środowiska

I stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK  4ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK 

🎓 Biotechnologia

I stopnia dzienne licencjackie

1ROK  2ROK  3ROK

I stopnia dzienne inżynierskie

1ROK  2ROK  3ROK  4ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK

I stopnia niestacjonarne licencjackie

1ROK  2ROK  3ROK

I stopnia niestacjonarne inżynierskie

1ROK  2ROK  3ROK

II stopnia niestacjonarne

1ROK  2ROK

 

🎓 Odnawialne Źródła Energii

I stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK  4ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK

 

🎓 Rolnictwo

I stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK  4ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK

 

🎓 Biotechnologia Medyczna

I stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK

I stopnia niestacjonarne

1ROK  2ROK  3ROK

II stopnia niestacjonarne

1ROK  2ROK

 

🎓 Biotechnologia Żywności i Leków

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK

II stopnia niestacjonarne

1ROK  2ROK

 

🎓 Inżynieria Środowiska

I stopnia dzienne

1ROK  2ROK  3ROK  4ROK

II stopnia dzienne

1ROK  2ROK

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii