Opis trybów postępowania

Tryb przewodu w sprawie nadania stopnia doktora.

Zasady otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO (zawiera zmiany z dnia 17.11.2016 oraz 15.12.2016 r.)
Osoby składające wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego powinny wraz z dokumentami złożyć również komplet dokumentów w wersji elektronicznej.
Wykaz subdyscyplin, które obowiązują przy wyborze dyscypliny podstawowej.
Wykaz dyscyplin, które obowiązują przy wyborze dyscypliny dodatkowej.
Jeśli chodzi o egzamin z dyscypliny podstawowej, to w podaniu o otwarcie przewodu musi znaleźć się sformułowanie o otwarcie przewodu „… w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia (subdyscyplinie ……….)…” W miejscu na subdyscyplinę doktorant wpisuje subdyscyplinę z załączonego wykazu zatwierdzonego przez Komisję w dniu 1 grudnia 2016 roku (subdyscyplina = przedmiot do egzaminu z dyscypliny podstawowej).
Zasady przeprowadzania egzaminu doktorskiego z języka obcego

Wykwalifikowanych pracowników akademickich

Nowoczesnych pracowni dydaktycznych

Przyszłościowych kierunków

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii