Lista koordynatorów

Poznaj listę koordynatorów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-TechnicznymUniwersytetu Opolskiego

dr inż. Barbara Włodarczyk

 • Inżynieria środowiska
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Odnawialne źródła energii

dr inż. Katarzyna Łuczak

 • Architektura krajobrazu
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo

dr Grzegorz Hebda

 • Biologia
 • Gospodarka leśna
 • Paleobiologia

dr Sławomir Wierzba

 • Biotechnologia
 • Biotechnologia medyczna

Wydziałowy koordynator kursów ogólnouczelnianych: mgr Joanna Malinowska

dr inż. Barbara Włodarczyk

 • Inżynieria środowiska
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Odnawialne źródła energii

dr Grzegorz Hebda

 • Biologia
 • Gospodarka leśna
 • Paleobiologia

dr inż. Katarzyna Łuczak

 • Architektura krajobrazu
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo

dr Sławomir Wierzba

 • Biotechnologia
 • Biotechnologia medyczna

Wydziałowy koordynator kursów ogólnouczelnianych: mgr Joanna Malinowska

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii