Pliki do pobrania

W tym miejscu znajdziesz pliki do pobrania.

Przedłużenie obrony

Wniosek o Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Powtarzanie semestru

Wniosek o skierowanie na powtarzanie semestru.

IOS

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów

IOS

Załącznik do wniosku o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów

Rezygnacja ze studiów

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Oświadczenie wpłacającego

Oświadczenie dla wpłacającego nie będącego studentem [wersja PL-EN]

Podanie o zwrot opłaty

Podanie o zwrot opłaty za usługi edukacyjne [wersja PL-EN]

Rozłożenie na raty

Wniosek o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Wniosek o zwolnienie z opłat

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Odpis dyplomu

Wniosek (dla studentów, z którymi UO zawarło umowę) o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym w ramach tzw. kompletu dyplomu.

Wpis warunkowy

Wniosek o wpis warunkowy.

Przesłanie dyplomu

Wniosek o przesłanie dyplomu.

Zwrot opłaty

Podanie o zwrot opłaty za usługi edukacyjne.

Oświadczenie wpłacającego

Oświadczenie dla wpłacającego nie będącego studentem [wersja PL]
 

Podanie o zwrot opłaty

Podanie o zwrot opłaty za usługi edukacyjne [wersja PL]

Wniosek o przeniesienie

Wniosek o  wyrażenie zgody na  przeniesienie

Wniosek o przyjęcie w trybie przeniesienia

Wniosek o  wyrażenie zgody na  przeniesienie

Wniosek o przywrócenie praw studenta

Wniosek o  przywrócenie praw studenta i kontynuowanie studiów

Wykwalifikowanych pracowników akademickich

Nowoczesnych pracowni dydaktycznych

Przyszłościowych kierunków

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii