Arkusz oceny nauczyciela akademickiego

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące arkusza oceny nauczyciela akademickiego.

Arkusz oceny pracownika

Wzór arkusza oceny pracownika (Uchwała Senatu)

Wyciąg

Wyciąg Rady Wydziału z 22.06.2017 r.

Wykwalifikowanych pracowników akademickich

Nowoczesnych pracowni dydaktycznych

Przyszłościowych kierunków

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii