Praktyki studenckie

Realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, odbywa się zgodnie z ZARZĄDZENIE nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim.

Kierunkowi koordynatorzy praktyk:

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Joanna Makuchowska-Fryc

Koordynowane kierunki:

▶️ Biotechnologia

▶️Biotechnologia medyczna

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Elżbieta Słodczyk

Koordynowane kierunki:

▶️ Inżynieria środowiska

▶️ Edukacja Techniczno-Informatyczna

▶️ Odnawialne źródła energii

 🤵🏻 KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Jarosław Sławiński

Koordynowane kierunki:

▶️ Architektura krajobrazu

▶️ Ochrona środowiska

▶️ Rolnictwo

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

mgr inż. Elżbieta Pytlik

Koordynowane kierunki:

▶️ praktyki pedagogiczne na Biologii

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Małgorzata Jaźwa

Koordynowane kierunki:

▶️ Biologia

Instrukcje organizacji praktyki zawodowej dla kierunków:

Architektura Krajobrazu Stacjonarne

Architektura Krajobrazu Niestacjonarne

Biotechnologia

Biotechnologia Medyczna

Ochrona Środowiska

Gospodarka Leśna

Biologia

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Inżynieria Środowiska

Odnawialne Źródła Energii

Rolnictwo Stacjonarne

Rolnictwo Niestacjonarne

Wzory dokumentów na praktyki dla studenta można pobrać u koordynatora praktyk lub w Biurze dydaktyki i spraw studenckich.