Praktyki studenckie

Realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, odbywa się zgodnie z ZARZĄDZENIE nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim.

Kierunkowi koordynatorzy praktyk:

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Joanna Makuchowska-Fryc

Koordynowane kierunki:

▶️ II rok Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne / I°
▶️ II rok Biotechnologia, studia stacjonarne I°
▶️ II rok Biotechnologia medyczna, studia niestacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Elżbieta Słodczyk

Koordynowane kierunki:

▶️ II oraz III rok Odnawialne źródła energii, studia stacjonarne I°
▶️ II rok Inżynieria środowiska, studia stacjonarne I°

 🤵🏻 KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Jarosław Sławiński

Koordynowane kierunki:

▶️ II oraz III rok Architektura krajobrazu, studia stacjonarne I°
▶️ II oraz III rok Architektura krajobrazu, studia niestacjonarne I°
▶️ II rok Rolnictwo, studia stacjonarne I°

▶️ II rok Rolnictwo, studia niestacjonarne I°

▶️ II rok Ochrona środowiska, studia stacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Koordynowane kierunki:

▶️ II Gospodarka leśna, studia niestacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Małgorzata Jaźwa

Koordynowane kierunki:

▶️ II Biologia, studia stacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Katarzyna Widenka

Koordynowane kierunki:

▶️ I Biologia, studia stacjonarne II°

▶️ II Biologia, studia stacjonarne II°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr inż. Mariusz Śleziak

Koordynowane kierunki:

▶️ II rok Edukacja techniczno-informatyczna, studia stacjonarne I°

Instrukcje organizacji praktyki zawodowej dla kierunków:

Architektura Krajobrazu Stacjonarne

Architektura Krajobrazu Niestacjonarne

Biotechnologia

Biotechnologia Medyczna

Ochrona Środowiska

Gospodarka Leśna

Biologia

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Inżynieria Środowiska

Odnawialne Źródła Energii

Rolnictwo Stacjonarne

Rolnictwo Niestacjonarne

Wzory dokumentów na praktyki dla studenta można pobrać u koordynatora praktyk lub w Biurze dydaktyki i spraw studenckich.