Pozytywna ocena PKA dla kierunków Biologia i Biotechnologia

utworzone przez | lis 29, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

W 2021 roku dwa kierunku prowadzone na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, tj. Biologia oraz Biotechnologia, podlegały ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną.  Z wielkim zadowoleniem chcemy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonych wizytacji , Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniło obydwa kierunki pozytywnie, potwierdzając, iż spełniają one wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej. Kolejne oceny parametryczne w/w kierunków studiów powinny nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

📄  Ocena kierunku Biotechnologia

📄  Ocena kierunku Biologia