Informacje dla studentów I roku

utworzone przez | wrz 21, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Studencie, studentko I roku,

Serdecznie witamy na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. Poniżej przedstawiamy garść przydatnych informacji:

1. Harmonogram dni adaptacyjnych (30.09.2021 r., ul. Kominka 6a, s. 413):
• 10:00-11:00 Biologia I i II stopień,
• 11:00-12:00 Inżynieria Środowiska; Ochrona Środowiska,
• 12:00-13:00 Biotechnologia i Biotechnologia medyczna I stopień,
• 13:00-14:00 Biotechnologia medyczna II stopień.

2. Na adres e-mail podany podczas rekrutacji zostanie Państwu przesłana in-formacja o nadaniu numeru albumu wraz z możliwością logowania w sys-temie USOS.

3. Przy logowaniu do USOSa zostaną Państwo poproszeni o akceptację ślubo-wania i oświadczenia.

4. W USOS znajdą Państwo w zakładce Płatności FK numery kont bankowych przypisanych do Państwa. Proszę o wpłacanie kwoty 22 zł za legitymację na właściwe konto. Im wcześniej wpłacona, tym szybciej będzie legitymacja. Przygotowane legitymacje będą do odbioru w dziekanacie. O terminie odbioru zostaną Państwo powiadomieni przez uniwersytecką pocztę elek-troniczną. Proszę pamiętać, że ważna legitymacja studencka umożliwia ko-rzystanie z biblioteki czy wejście do budynków Wydziału.

5. Zaliczenie BHP i przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe, terminy zostaną przekazane przez starostów.

6. Dziekanat jest czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek: 11.00 – 14.00. Adres: ul. Kominka 6, p. 2.27. Wszystkie wnioski i zapytania do dziekanatu lub Dziekana muszą zostać wysłane z poczty uniwersyteckiej.7.

7. Stypendia i wszystkie sprawy związane z akademikami załatwiane są w Biu-rze ds. Dydaktyki i Studentów.

8. W sprawie dodatkowego ubezpieczenia studentów starosta roku powinien skontaktować się z Samorządem Studenckim.