Koło Naukowe Biotechnologów

Działalność w kołach naukowych to sposób na poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności praktycznych, nabycie doświadczenia organizacyjnego a także poznanie ciekawych osób i zaistnienie w środowisku naukowym.

Koło Naukowe Biotechnologów Uniwersytetu Opolskiego powstało w 2011 roku przy Samodzielnej Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej. Zrzesza studentów wszystkich roczników biotechnologii zainteresowanych m.in. biotechnologią środowiska, mikrobiologią, monitoringiem biologicznym i bioanalityką środowiska.

Koło Naukowe Biotechnologów zrzesza młodych, aktywnych ludzi, którzy poza zdobywaniem wiedzy z zakresu biotechnologii i bioanalityki środowiska, chcą również zdobyć doświadczenie w pracy w grupie, organizowaniu spotkań naukowych oraz rozwinąć swoje zainteresowania.

Koło Naukowe Biotechnologów stawia sobie za cel propagowanie wiedzy na temat inżynierii środowiska oraz nauk biologicznych jako dyscyplin naukowych. Ważnym aspektem działania Koła jest promowanie kierunku studiów, jakim jest biotechnologia. Celem koła jest także indywidualny rozwój każdego z członków oraz integracja studentów wszystkich roczników.

Informacja dla członków KNB

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków kół naukowych Uniwersytetu Opolskiego do dołączenia do dedykowanej nowej grupy FB: https://www.facebook.com/groups/4548094455219087

Celem grupy jest stworzenie dodatkowego kanału komunikacji z organami STN, a także ułatwienie bezpośredniego kontaktu i współpracy pomiędzy kołami naukowymi.

Zachęcamy też do obserwowania strony FB STN UO: https://www.facebook.com/stnuniopole

Pragniemy podkreślić, że w dalszym ciągu główną i oficjalną formą komunikacji pozostaje droga mailowa.

Już w nadchodzącym tygodniu przekażemy informacje na temat Zgromadzenia Ogólnego STN zaplanowanego na koniec listopada, wyborów uzupełniających do rady wykonawczej STN oraz przedłużenia terminu składania sprawozdań rocznych.

 

Corocznie od 2012 roku podczas Gali Młodego Naukowca Uniwersytetu Opolskiego Koło Naukowe Biotechnologów jest wyróżniane tytułem Najlepszego Koła Naukowego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Najlepszego Koła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Opolskiego.

Struktura

Koło Naukowe Biotechnologów Uniwersytetu Opolskiego tworzą dwie sekcje: sekcja biomonitoringu i sekcja mikrobiologii i ekologii.

Sekcja Biomonitoringu

Opiekunowie:

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

mgr inż. Paweł Świsłowski

Realizowane tematy badawcze:

✅ Monitoring biologiczny i bioanalityka środowiska

✅ Ocena zanieczyszczenia gleb i wód metalami ciężkimi

✅ Metale ciężkie w żywności i kosmetykach

Sekcja Mikrobiologii i Ekologii

Opiekunowie:

dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO

dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Realizowane tematy badawcze:

✅ Antymikrobiologiczne działanie olejków

✅ Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku

Zarząd i Członkowie KNB UO

Zarząd Koła Naukowego Biotechnologów

Aleksandra Michalak – Przewodnicząca
Jonasz Puchała – Zastępca Przewodniczącej
Bartosz Rył – Sekretarz

Członkowie Koła Naukowego Biotechnologów

Sekcja Biomonitoringu
Julia Majewska
Wottka Nikola
Żyła Wiktoria
Tkaczuk Wiktoria
Salamon Dominika
Świerc Akadiusz
Pytlarz Radosław
Mizia Piotr
Mężyński Mateusz
Pietrzkiewicz Aleksandra
Niedźwiedzka Katarzyna
Kupczak Jakub
Jaworski Szymon
Bayinskyi Liubomyr
Kozowska Julia
Kupczyk Magdalena
Krakowska Anna
Waligóra Julia

Wiercimok Paulina
Kolasa Maria
Szczepanek Sarina
Kalabanka Nelia
Tomecka Maria
Rojek Julia
Hatek Wiktoria
Briske Anna
Gruszka Alksandra

Sekcja Mikrobiologii i Ekologii
Bartosz Rył
Emilia Małkusz
Dominika Stocka
Marek Muszyński
Dominik Matyszok
Julia Majewska
Aleksandra Skiba
Julia Gdowska
Sandra Gębczyńska
Patrycja Opielka

Oświadczenie o czynnym udziale w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel

Oświadczenie o czynnym udziale w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel

Oświadczenie o czynnym udziale w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel

Oświadczenie o czynnym udziale w XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel

Projekty naukowe członków i opiekunów KNB

Koło Naukowe Biotechnologów – sekcja biomonitoringu w składzie:
Aleksandra Michalak, mgr inż. Paweł Świsłowski, dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO.

Realizują projekt pt. Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb uprawnych terenów zalewowych rzeki Odry” dofinansowany przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego.

mgr inż. Paweł Świsłowski (opiekun KNB UO) oraz Jonasz Puchała (student biotechnologii) podczas pokazów chemicznych.

mgr inż. Paweł Świsłowski (opiekun KNB UO) oraz Jonasz Puchała (student biotechnologii) podczas pokazów chemicznych.

Katarzyna Bogajewicz w trakcie przemówienia na Gali Młodego Naukowca w 2018 r.

Paweł Świsłowski i Michał Marciniak w trakcie pokazu doświadczeń biotechnologicznych zaprezentowanych podczas Festynu Rodzinnego w PSP nr 5 w Opolu 11.06.2016 r.

Aleksandra Michalak w trakcie przygotowania próbek gleby do nowych badań w ramach działalności w Kole.

Wręczenia nagród w trakcie Gali Młodego Naukowca w 2017 r.; dr hab. Małgorzata Rajfur, prof UO i Katarzyna Bogajewicz.

Osiągnięcia Koła Naukowego Biotechnologów

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii