Studenckie Koło Naukowe Ekolog

Działające przy Zespole Badawczym Ochrony Powierzchni Ziemi Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Ekolog w swoich pracach – zarówno w obszarze badań jak i działalności praktycznej, koncentruje się na szeroko pojętych zagadnieniach ekologii i ochrony środowiska.

Zrealizowane projekty dotyczą edukacji przyrodniczej czyli wykonanie pędownika drzew miejskich oraz ekologii: budowa hotelu „Chrobaczek” dla owadów zapylających. Hotel służy owadom przed budynkiem Collegium Civitas na Kampusie UO. Ponadto, w dniu 3.04.2022 Członkinie SKN Ekolog wzięły udział w oczyszczaniu rzeki Kłodnicy z odpadów (akcja kajakowa na odcinku 12,5km) oraz wykonały nasadzenia bylin na rabacie przy budynku Instytutu (ul. Oleska 22).

 

Udział w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dniu 20.05.2022, był okazją do zaprezentowania pracy pt. „Toksyczność ostra wybranych substancji ropopochodnych w teście Phytotoxkit™” autorstwa: Anna Nowak, Joanna Maier, Patrycja Sonnek, Natalia Ozga, Kamila Smieszkoł. Za pracę Autorki otrzymały 2 miejsce w swojej sekcji.

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii