Harmonogram sesji egzaminacyjnej

utworzone przez | sty 30, 2022 | Komunikat Dziekana | 0 komentarzy

KOMUNIKAT nr 1/2022
Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie: harmonogramu egzaminów na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w sesji zimowej w roku akademickim 2021/22.

Na podstawie § 8 oraz § 20 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. uchwalonego uchwałą nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego obwieszcza:

§ 1

1. Harmonogram sesji egzaminacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego w semestrze zimowym w roku ak. 2021/22 stanowi załącznik do komunikatu.

§ 2
1. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr inż. Dariusz Suszanowicz
Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Komunikat 122

Harmonogram sesji egzaminacyjnej 2021-22