⏰ Komunikat ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w trybie stacjonarnym.

utworzone przez | lut 18, 2021 | Komunikat Dziekana | 0 komentarzy

KOMUNIKAT nr 2/2021 Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia  18 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w trybie stacjonarnym

 

Na podstawie Zarządzenia nr 142/2020 JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1  Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego obwieszcza:

 §1

  1. W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne realizowane będą w trybie hybrydowym. Szczegółowy wykaz kierunków i przedmiotów prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w trybie zajęć stacjonarnych zawiera załącznik nr 1.
  2. Pozostałe zajęcia dydaktyczne realizowane będą jedynie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 §2

  1. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.03.2021 r.

Pełny komunikat w wersji PDF: Komunikat_2_2021

______________________________

Wykaz  zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w semestrze letnim rok ak. 2020/2021,  w trybie zajęć stacjonarnych.

Dla I roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

➡️ Botanika systematyczna – kurs terenowy – prowadzący: dr Małgorzata Jaźwa

➡️ Gleboznawstwo – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr Katarzyna Łuczak

➡️ Geodezja i kartografia – kurs terenowy – prowadzący: dr Radosław Wróbel

Dla II roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

➡️ Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I (Drzewa i krzewy) – wykład, pracownia projektowa, kurs terenowy – prowadzący: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

➡️ Gospodarowanie wodą w krajobrazie – kurs terenowy – prowadzący: dr Mariusz Głowacki

Dla I roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, II stopnia, stacjonarne:

➡️ Zajęcia proseminaryjne – seminarium – prowadzący: promotorzy prac magisterskich

Dla II roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, II stopnia, stacjonarne:

➡️ Seminarium magisterskie II – seminarium – prowadzący: promotorzy prac magisterskich

Dla I roku kierunku BIOLOGIA:

➡️ Chemia organiczna – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Muzealnictwo biologiczne – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Kłys

➡️ Podstawy paleontologii – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: mgr Dawid Mazurek

➡️ Histologia – wykład, laboratorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

➡️ Zoologia bezkręgowców – laboratorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

➡️ Botanika systematyczna – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr hab. Sylwia Nowak, prof. UO

➡️ Biologia i ekologia chwastów – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr hab. Sylwia Nowak, prof. UO

➡️ Metody zoologicznych badań terenowych – kurs terenowy

Dla II roku kierunku BIOLOGIA:

➡️ Mikrobiologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

➡️ Wybrane zagadnienia z mykologii – konwersatorium – prowadzący: dr hab. Sławomir Sokół, prof. UO

➡️ Ekologia zwierząt – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Hebda

➡️ Fizjologia roślin – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Widenka

➡️ Fitosocjologia – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

➡️ Podstawy bioinformatyki – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

➡️ Biologia lasu – kurs terenowy

Dla III roku kierunku BIOLOGIA:

➡️ Ewolucjonizm – konwersatorium – prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

➡️ Immunologia – wykład, konwersatorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

➡️ Ochrona przyrody – kurs terenowy

➡️ Metody czynnej ochrony roślin – kurs terenowy

➡️ Biologia lasu II – kurs terenowy 

Dla I roku kierunku BIOLOGIA II stopnia:

➡️ Ekologia populacji – laboratorium, konwersatorium – prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

➡️ Techniki prezentacji danych biologicznych – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Hebda

➡️ Zastosowanie metod bioinformatycznych – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

➡️ Dydaktyka przedmiotowa biologia – ćwiczenia – prowadzący: dr Katarzyna Widenka

➡️ Zasoby przyrody nieożywionej – kurs terenowy

➡️ Szata roślinna Polski – kurs terenowy

Dla I roku kierunku BIOLOGIA specjalność PALEOBIOLOGY II stopnia:

➡️ Palaeobiology in invertebrate – laboratorium – prowadzący: dr hab. Elena Yazykova, prof. UO

➡️ Palaeobiology in vertebrate – laboratorium – prowadzący: dr Mateusz Antczak

➡️ Palaeohistology – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Teschner

➡️ Population ecology – laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERSKA:

➡️ Biologia komórki – laboratorium – prowadzący: dr Adam Miodek

➡️ Chemia środowiska – laboratorium – prowadzący: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

➡️ Mikrobiologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

➡️ Mechanika płynów – laboratorium – prowadzący: dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Dla II roku kierunku BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERSKA:

➡️ Biologia molekularna – laboratorium – prowadzący:  dr Paweł Domagała

➡️ Enzymologia – laboratorium – prowadzący: dr Karolina Sapoń

➡️ Mikrobiologia przemysłowa – laboratorium – prowadzący: dr Małgorzata Nabrdalik

Dla III roku kierunku BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERSKA:

➡️ Biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

➡️ Monitoring środowiska – laboratorium – prowadzący:  dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA II stopnia:

➡️ Analiza i ocena jakości żywności i kosmetyków – laboratorium – prowadzący: mgr Adrianna Szutt

➡️ Higiena produkcji – laboratorium – prowadzący: mgr Adrianna Szutt

➡️ Bioinformatyka II – laboratorium – prowadzący: dr hab. Grzegorz Kosior, prof. UO

➡️ Ekologia stosowana – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Dla II roku kierunku BIOTECHNOLOGIA II stopnia:

➡️ Glony w biotechnologii – laboratorium – prowadzący: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

➡️ Zamrażalnictwo i suszarnictwo żywności – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA:

➡️ Chemia organiczna – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Spaleniak

➡️ Genetyka ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

➡️ Inżynieria bioreaktorów – laboratorium – prowadzący: dr Jadwiga Farbiszewska-Kiczma

➡️ Mikrobiologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

➡️ Histologia – laboratorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

Dla II roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA:

➡️ Nanobiotechnologia – laboratorium – prowadzący: dr Karolina Sapoń

➡️ Enzymologia – laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Janas

➡️ Biotechnologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

Dla III roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA:

➡️ Mikroorganizmy w wyrobach farmaceutycznych – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopnia:

➡️ Nanobiotechnologia farmaceutyczna – laboratorium – prowadzący: dr Karolina Sapoń 

Dla I roku kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

➡️ Elektrotechnika – wykład, laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Maria Ząbkowska-Wacławek

Dla III roku kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

➡️ Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn – laboratorium – prowadzący: dr Mariusz Śleziak

➡️ Podstawy mechatroniki – laboratorium – prowadzący: dr Mariusz Śleziak

Dla II roku kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, studia I stopnia, inżynierskie:

➡️ Budownictwo i konstrukcje inżynierskie  – projekt – prowadzący: dr Dariusz Suszanowicz

➡️ Biotechnologia przemysłowa – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

➡️ Ochrona przed hałasem i wibracjami – laboratorium – prowadzący: dr Joanna Makuchowska-Fryc

Dla II roku kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, studia II stopnia, magisterskie:

➡️ Seminarium magisterskie  – seminarium – prowadzący: dr Barbara Włodarczyk

➡️ Przygotowanie pracy magisterskiej  – seminarium – prowadzący: dr Barbara Włodarczyk

➡️ Seminarium magisterskie  – seminarium – prowadzący: dr Paweł Włodarczyk

➡️ Przygotowanie pracy magisterskiej  – seminarium – prowadzący: dr Paweł Włodarczyk

Dla I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA:

➡️ Botanika – laboratorium – prowadzący: dr hab. Sławomir Sokół, prof. UO

➡️ Chemia organiczna z elementami biochemii – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Zoologia – laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki, dr Miłosz Mazur

➡️ Mikrobiologia – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

➡️ Hydrologia i gospodarowanie wodą – kurs terenowy- prowadzący: dr Mariusz Głowacki

➡️ Hydrobiologia ogólna – laboratorium- prowadzący: dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO

➡️ Efektowna chemia – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

Dla II roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA:

➡️ Technologie w gospodarce wodno-ściekowej – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr Mariusz Głowacki

➡️  Rewitalizacja i bioremediacja gruntów – kurs terenowy – prowadzący: dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

➡️ Seminarium dyplomowe II – seminarium – prowadzący: promotorzy prac dyplomowych

Dla I roku kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:

➡️ Podstawy mikrobiologii z elementami genetyki – laboratorium – prowadzący: dr hab. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO

➡️ Mechanika płynów – laboratorium – prowadzący: dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

➡️ Uprawa roślin energetycznych – kurs terenowy – prowadzący: dr Barbara Włodarczyk

➡️ Biochemiczne procesy przetwarzania odpadów – kurs terenowy – prowadzący: dr Barbara Włodarczyk

Dla III roku kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:

➡️ Pracownia inżynierska – laboratorium – prowadzący: dr Barbara Włodarczyk

➡️ Seminarium dyplomowe I – seminarium – prowadzący: dr Barbara Włodarczyk

➡️ Pracownia inżynierska – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Włodarczyk

➡️ Seminarium dyplomowe I – seminarium – prowadzący: dr Paweł Włodarczyk

Dla I roku kierunku ROLNICTWO:

➡️ Chemia organiczna – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Biochemia – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Spaleniak, dr Dorota Wieczorek

➡️ Szkodniki i ochrona roślin – kurs terenowy – prowadzący: dr Jarosław Sławiński

➡️ Fizjologia roślin – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek

➡️ Gleboznawstwo – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr Katarzyna Łuczak

➡️ Szkodniki i ochrona roślin – kurs terenowy – prowadzący: dr Jarosław Sławiński

Dla III roku kierunku ROLNICTWO:

➡️ Gospodarka odpadami w rolnictwie – kurs terenowy – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Seminarium dyplomowe – seminarium – prowadzący: promotorzy prac dyplomowych

➡️ Pracownia inżynierska – laboratorium – prowadzący: promotorzy prac dyplomowych

➡️ Projektowanie zrównoważonych krajobrazów rolniczych – pracownia projektowa – prowadzący: mgr S. Wacław

w przypadku STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w trybie stacjonarnym, realizowane będą:

 

Dla II roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, I stopnia, niestacjonarne:

➡️ Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I (Drzewa i krzewy) – wykład, pracownia projektowa – prowadzący: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

Dla I roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, II  stopnia, niestacjonarne:

➡️ Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I (Drzewa i krzewy) – wykład, pracownia projektowa – prowadzący: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO 

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, I stopnia, niestacjonarne:

➡️ Chemia organiczna – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Spaleniak

➡️ Genetyka ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

➡️ Inżynieria bioreaktorów – laboratorium – prowadzący: dr Jadwiga Farbiszewska-Kiczma

➡️ Mikrobiologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

➡️ Histologia – laboratorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

Dla II roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, I stopnia, niestacjonarne:

➡️ Biotechnologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

➡️ Enzymologia – laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Janas

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopnia, niestacjonarne:

➡️ Nanobiotechnologia farmaceutyczna – laboratorium – prowadzący: dr Karolina Sapoń

Dla I roku kierunku GOSPODARKA LEŚNA, niestacjonarne:

➡️ Statystyka – wykład, konwersatorium – prowadzący: dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO

➡️ Botanika leśna – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr Małgorzata Jaźwa

➡️ Podstawy genetyki – konwersatorium – prowadzący: mgr A. Zielińska

➡️ Entomologia leśna – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr Andrzej Wolski

➡️ Fizjologia roślin drzewiastych – laboratorium – prowadzący: dr Adam Miodek

➡️ Geodezja leśna z geomatyką – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr Radosław Wróbel

➡️ Ekologiczne podstawy hodowli lasu – wykład, seminarium, kurs terenowy – prowadzący: dr hab.  Monika Sporek, prof. UO

➡️ Metody ochrony przed szkodami łowieckimi – wykład, kurs terenowy – prowadzący: mgr Marek Bocianowski

➡️ Fitosocjologia leśna – kurs terenowy

Dla II roku kierunku GOSPODARKA LEŚNA, niestacjonarne:

➡️ Produkcyjność lasu – wykład, laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr J. Wójtowicz

➡️ Ochrona lasu – wykład, laboratorium, zajęcia terenowe – prowadzący: mgr D. Hutka

➡️ Podstawy projektowania IT dla inżynierów – projekt – prowadzący: dr Paweł Ratuszny

➡️ Podstawy łowiectwa – wykład, seminarium, kurs terenowy – prowadzący: mgr Marek Bocianowski

➡️ Dzika dieta – wykład – prowadzący: dr Grzegorz Kłys

➡️ Fitopatologia leśna – laboratorium, kurs terenowy – prowadzący: dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

➡️ Uboczne użytkowanie lasu – laboratorium – prowadzący: mgr R. Bojkowski

 

Dla III roku kierunku GOSPODARKA LEŚNA, niestacjonarne:

➡️ Systemy informatyczne w gospodarce leśnej – laboratorium – prowadzący: mgr T. Rojek

➡️ Urządzanie lasu – wykład, kurs terenowy – prowadzący: dr Jerzy Wójtowicz

➡️ Ergonomia i ochrona pracy – konwersatorium – prowadzący: dr Jerzy Wójtowicz

➡️ Laboratorium specjalistyczne – laboratorium

➡️ Metody ochrony przed szkodami łowieckimi – kurs terenowy

Dla I roku kierunku ROLNICTWO, niestacjonarne:

➡️ Chemia organiczna – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Biochemia – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Spaleniak, dr Dorota Wieczorek

➡️ Fizjologia roślin – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek

➡️ Gleboznawstwo – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Łuczak 

Dla II roku kierunku ROLNICTWO, niestacjonarne:

➡️ Hodowla roślin i nasiennictwo – laboratorium – prowadzący: dr Jarosław Sławiński

➡️ Chemia rolna – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Podstawy produkcji zwierzęcej – pracownia projektowa – prowadzący: Lek. Wet. I. Wojciechowska

Dla III roku kierunku ROLNICTWO, niestacjonarne:

➡️ Gospodarka odpadami w rolnictwie – kurs terenowy – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Seminarium dyplomowe – seminarium – prowadzący: promotorzy prac dyplomowych

➡️ Pracownia inżynierska – laboratorium – prowadzący: promotorzy prac dyplomowych

➡️ Projektowanie zrównoważonych krajobrazów rolniczych – pracownia projektowa – prowadzący: mgr S. Wacław