Konkurs na najlepszą pracę magisterską

utworzone przez | paź 20, 2023 | Aktualności | 0 komentarzy

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, której tematyka dotyczy oddziaływania przemysłu na środowisko. Nagroda „OPOLSKI MARGIEL” będzie przyznawana corocznie absolwentowi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO, który w danym roku akademickim przedstawi wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską, dotyczącą wpływu przemysłu na:

  • zdrowie człowieka,
  • jakość powietrza,
  • stan wód powierzchniowych oraz podziemnych,
  • środowisko glebowe,
  • florę i faunę.

Patronem oraz fundatorem nagrody dla laureata jest Cementownia „Odra” S.A. w Opolu.

Regulamin konkursu