⏰ Komunikat o wznowieniu zajęć praktycznych, prowadzonych w trybie stacjonarnym

utworzone przez | sty 13, 2021 | Komunikat Dziekana | 0 komentarzy

Komunikat w sprawie: wznowienia zajęć praktycznych, prowadzonych w trybie stacjonarnym

Na podstawie Zarządzenia nr 142/2020 JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1  Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego  Uniwersytetu Opolskiego obwieszcza:

 §1

1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. zostaje przywrócone prowadzenie zajęć dydaktycznych w systemie stacjonarnym. W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia w trybie stacjonarnym zostają przywrócone od dnia 16 stycznia 2021 r. Szczegółowy wykaz kierunków i przedmiotów prowadzonych  na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w systemie zajęć stacjonarnych zawiera załącznik nr 1.

2. Pozostałe zajęcia dydaktyczne realizowane będą jedynie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 §2

  1. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 16.01.2021 r.
  2. Z dniem wejścia w życie Komunikatu nr 1/2021 traci ważność Komunikat 3/2020 w sprawie zawieszenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia  5 listopada 2020 r.

Pełny komunikat w wersji PDF: Komunikat 01 2021

______________________________

Wykaz  zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym od 18.01.2021 r.  w systemie zajęć stacjonarnych.

 

Dla I roku kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

➡️ Chemia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

➡️ Biologia roślin – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek

Dla I roku kierunku BIOLOGIA:

➡️ Zoologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

➡️ Podstawy geologii – zajęcia terenowe – prowadzący: dr Mateusz Antczak

Dla II roku kierunku BIOLOGIA:

➡️ Ekologia – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Hebda

➡️ Zoologia kręgowców – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Kłys

➡️ Anatomia zwierząt – laboratorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

➡️ Biologia komórki – laboratorium – prowadzący: dr Adam Miodek

➡️ Genetyka ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

Dla III roku kierunku BIOLOGIA:

➡️ Fizjologia zwierząt – laboratorium – prowadzący: dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO

➡️ Podstawy paleontologii – laboratorium, zajęcia terenowe – prowadzący: dr Elżbieta Teschner

Dla I roku kierunku BIOLOGIA II stopnia:

➡️ Metody statystyczne w biologii – laboratorium – prowadzący: dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO

Dla I roku kierunku BIOLOGIA specjalność PALEOBIOLOGY II stopnia:

➡️ Methods of palaeontological research – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Teschner

➡️ Basics of Geology – laboratorium – prowadzący: dr Mateusz Antczak

➡️ Basics of Palaeontology – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Teschner

➡️ Historical Geology – laboratorium – prowadzący: dr Mateusz Antczak

➡️ Statistical Methods in Biology – laboratorium – prowadzący: dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO

Dla II roku kierunku BIOLOGIA specjalność PALEOBIOLOGY II stopnia:

➡️ Palaeontology of selected invertebrate groups – laboratorium – prowadzący: dr Dawid Mazurek

➡️ Micro-palaeontology – laboratorium – prowadzący: dr Dawid Mazurek

➡️ Application of bioinformatic methods – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

➡️ Ichnology – laboratorium – prowadzący: dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO

➡️ Palaeobotany – laboratorium – prowadzący: dr Mateusz Antczak

➡️ Comparative Anatomy – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Teschner

➡️ Palaeontology of selected vertebrate groups – laboratorium – prowadzący: dr Elżbieta Teschner

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERSKA:

➡️ Podstawy biologii – laboratorium – prowadzący: dr Miłosz Mazur

➡️ Chemia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

➡️ Technika pomiarów – laboratorium – prowadzący: dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

➡️ Biofizyka – laboratorium – prowadzący: dr Karolina Sapoń

Dla III roku kierunku BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERSKA:

➡️ Inżynieria genetyczna – laboratorium – prowadzący: dr Karolina Sapoń

➡️ Biotechnologia ogólna – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Wierzba

Dla IV roku kierunku BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERSKA:

➡️ Biologia człowieka – konwersatorium – prowadzący: dr Anna Kocorek

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA II stopnia:

➡️ Farmakopealne metody badań – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Grata

Dla I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA:

➡️ Biologia komórki – laboratorium – prowadzący: dr Aldona Gizińska, dr Adam Miodek

Dla II roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA:

➡️ Biologia molekularna – laboratorium – prowadzący: dr Paweł Domagała

Dla II roku kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, studia II stopnia, magisterskie:

➡️ Seminarium dyplomowe  – seminarium- prowadzący: dr inż. Paweł Włodarczyk

Dla I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA:

➡️ Geologia i geomorfologia – zajęcia terenowe – prowadzący: dr Mateusz Antczak

Dla II roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA:

➡️ Instrumentalne metody badań środowiska – laboratorium – prowadzący: dr Mariusz Głowacki

Dla I roku kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:

➡️ Ekologia – laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dla III roku kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:

➡️ Materiałoznawstwo – laboratorium – prowadzący: dr inż. Paweł Włodarczyk

➡️ Biopaliwa I i II generacji – laboratorium – prowadzący: dr inż. Barbara Włodarczyk

Dla IV roku kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII:

➡️ Seminarium dyplomowe II – seminarium – prowadzący: dr inż. Barbara Włodarczyk

w przypadku STUDIÓW NIESTACJONARNYCH od 16.01.2021 r.  w systemie zajęć stacjonarnych, realizowane będą:

Dla I roku kierunku GOSPODARKA LEŚNA, niestacjonarne:

➡️ Ekologia – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Hebda

➡️ Gleboznawstwo – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Łuczak

➡️ Zoologia leśna – laboratorium – prowadzący: dr Grzegorz Kłys

➡️ Mikrobiologia z mykologią – laboratorium – prowadzący: dr Katarzyna Górka

Dla II roku kierunku GOSPODARKA LEŚNA, niestacjonarne:

➡️ Typologia leśna – laboratorium – prowadzący: dr Sławomir Sokół, prof. UO

➡️ Chroniona flora i fauna – zajęcia terenowe – prowadzący: dr Grzegorz Kłys

➡️ Hydrologia leśna i melioracje – zajęcia terenowe – prowadzący: dr Mariusz Głowacki

Dla III roku kierunku GOSPODARKA LEŚNA, niestacjonarne:

➡️ Postawy rekultywacji – pracownia projektowa, zajęcia terenowe – prowadzący: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

➡️ Maszynoznawstwo leśne – laboratorium – prowadzący: dr inż. Jerzy Wójtowicz

Dla I roku kierunku ROLNICTWO, niestacjonarne:

➡️ Zoologia – laboratorium – prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dla II roku kierunku ROLNICTWO, niestacjonarne:

➡️ Rolnictwo precyzyjne – pracownia projektowa – prowadzący: mgr Jerzy Koronczok