⏰ Zajęcia zdalne.

⏰ Zajęcia zdalne.

⏰ Zajęcia zdalne. Zajęcia zdalne od 24 października 2020 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 142/2020 Rektora UO z dnia 23.10.2020, czasowo kształcenie na Uniwersytecie Opolskim realizowane będzie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość....
⏰ Zajęcia zdalne.

⏰ Komunikat nr 1/2020.

⏰ Komunikat nr 1/2020. Komunikat o postanowieniu Dziekana w sprawie obowiązującego od roku ak. 2020/21 wykazu przedmiotów, których niezaliczenie unimożliwia warunkowe kontynuowanie studiów. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku: Postanowienie nr 1 Powrót na...
⏰ Zajęcia zdalne.

⏰ Komunikat nr 7/2020 – obrony 2020

⏰ Komunikat nr 7/2020 – obrony 2020 Studenci przystępujący do obrony prac dyplomowych w semestrze letnim w roku ak. 2019/20 proszeni są o dokładne zapoznanie się z Komunikatem Dziekana nr 7. Jednocześnie informuję, ze zgodnie z zapisem w Ustawie o zmianie...
⏰ Zajęcia zdalne.

⏰ Komunikat nr 6/2020

⏰ Komunikat nr 6/2020 Komunikat Dziekana w sprawie realizacji praktyk zawodowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku: Komunikat 6_2020 Dziekana WPT Powrót na stronę...
⏰ Zajęcia zdalne.

⏰ Komunikat nr 5/2020

⏰ Komunikat nr 5/2020 Komunikat Dziekana w sprawie zasad i warunków realizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku: Komunikat-nr-5_2020 Powrót na stronę...