⏰ Komunikat ws. zawieszenia zajęć stacjonarnych

⏰ Komunikat nr 01/2020.

⏰ Komunikat nr 1/2020. Komunikat o postanowieniu Dziekana w sprawie obowiązującego od roku ak. 2020/21 wykazu przedmiotów, których niezaliczenie unimożliwia warunkowe kontynuowanie studiów. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku: Postanowienie nr 1 Powrót na...
⏰ Komunikat ws. zawieszenia zajęć stacjonarnych

⏰ Komunikat nr 7/2020

⏰ Komunikat nr 7/2020 – obrony 2020 Studenci przystępujący do obrony prac dyplomowych w semestrze letnim w roku ak. 2019/20 proszeni są o dokładne zapoznanie się z Komunikatem Dziekana nr 7. Jednocześnie informuję, ze zgodnie z zapisem w Ustawie o zmianie...