Andrzej Kłos z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z tytułem profesora

utworzone przez | maj 11, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Z przyjemnością informujemy, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z  22 kwietnia 2021 r. nadał panu Andrzejowi Kłosowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Prof. dr hab. Andrzej Kłos swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Opolskim, wcześniej Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku chemia. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie fizykochemii procesów biosorpcji oraz badań biomonitoringowych. Jest autorem lub współautorem ponad 120 recenzowanych publikacji naukowych, w tym: 2 autorskich monografii i ponad 40 artykułów naukowych indeksowanych w bazie JCR. 

Współpracował lub współpracuje z ośrodkami naukowymi w Niemczech (prof. Bernd Markert), Norwegii (Norwegian Institute for Nature Research), Rosji (Joint Institute for Nuclear Research) oraz w Republice Czeskiej (Univerzita Hradec Králové). Brał udział w 7 grantach badawczych, w tym w międzynarodowym grancie finansowanym z Funduszy Norweskich, gdzie pełnił funkcję kierownika sekcji, a obecnie realizuje badania w ramach grantu finansowanego przez NCBiR, pt. Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi, życzymy zdrowia oraz sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Źródło: uni.opole.pl