Realizacja zajęć dydaktycznych od 20 marca 2021

utworzone przez | mar 19, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego zwraca się do studentów oraz pracowników WPT z prośbą o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem w okresie od 20 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z decyzją Rektora UO, Dziekan WPT zobowiązuje pracowników, którzy otrzymali zgodę na realizację zajęć w trybie stacjonarnym, o przeanalizowanie możliwości realizacji zajęć praktycznych w w/w okresie w trybie zdalnym lub zaplanowanie odpracowania zajęć przypadających na ten okres w dalszej części semestru. Zobowiązuję również do poinformowania koordynatorów kierunków studiów oraz studentów o swojej decyzji dotyczącej realizacji zajęć w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.