⏰ Komunikat ws. zajęć zdalnych od 24 października 2020 r

utworzone przez | paź 24, 2020 | Komunikat Dziekana | 0 komentarzy

Zajęcia zdalne od 24 października 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 142/2020 Rektora UO z dnia 23.10.2020, czasowo kształcenie na Uniwersytecie Opolskim realizowane będzie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia praktyczne, które, ze względu na specyfikę przedmiotu lub etap kształcenia, nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem kształcenia na odległość, będą decyzją Dziekana realizowane w całości lub w części w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Obecnie trwają prace nad określeniem, które zajęcia będą nadal prowadzone w kontakcie bezpośrednim.  Decyzję o utrzymaniu poszczególnych zajęć w trybie stacjonarnym podejmie Dziekan, a szczegółowy wykaz takich zajęć pojawi się na stronach Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 26 października.

W przygotowaniu są już dalsze działania mające na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania Wydziału oraz procesu kształcenia.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników WPT, Władze Wydziału apelują o bezwzględne stosowanie się do wytycznych obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. strefą czerwoną.