1. Prace dyplomowe można składać dopiero po uzyskaniu wszystkich wpisów zaliczeniowych w USOSweb.
2. Prace , po zaakceptowaniu przez promotora należy dostarczyć najpóźniej 2 tygodnie przed terminem obrony.
3. Razem z pracą należy dostarczyć:
– 4 zdjęcia dyplomowe (o formacie 4,5 cm x 6.5 cm w stroju formalnym)
– w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym należy dostarczyć również tyle zdjęć ile odpisów;
– dowód wpłaty 60 zł za wydanie dyplomu oraz 40 zł za każdy odpis.
– formularza osobowego monitoringu karier zawodowych absolwentów UO ze strony: http://www.kariera.uni.opole.pl/monitoring/