W związku z wprowadzonym od tego roku akademickiego elektronicznym indeksem dziekanat prosi o zabranie wszystkich złożonych w dziekanacie indeksów.