W związku z coraz powszechniejszym występowaniem obron i egzaminów dyplomowych po terminach określonych w regulaminie studiów, a także podejrzeniem występowania w części prac niezgodności z zasadami ich przygotowania przyjętymi dla wydziału przez radę wydziału Prodziekan dr Krzysztof Badora zarządził przeprowadzenie w roku akademickim 2017/2018 audytu wewnętrznego obu tych elementów procesu dyplomowania.

Audyt wykonany zostanie przez Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w terminach:

  • egzaminy dyplomowe studiów inżynierskich – 01-10.03.2018 r.
  • egzaminy dyplomowe studiów magisterskich i licencjackich – 20-30.10.2018 r.

Przedmiotem audytu będzie:

1). terminowość przeprowadzanych egzaminów dyplomowych i zgodność terminów obron z regulaminem studiów i terminami wyznaczonymi przez kierowników samodzielnych katedr (jeżeli były wyznaczane) – w szczególności analizie będą podlegać przypadki i przyczyny nie dotrzymywania tych terminów,

2) zgodność przygotowywanych prac dyplomowych z wymogami przyjętymi na wydziale – analizie będą podlegać wszystkie prace w zakresie strony formalnej ich przygotowania.

Wyniki audytu zostaną przedstawione kierownikom samodzielnych katedr (dyrektorom instytutów) oraz dziekanowi wydziału celem wypracowania rozwiązań optymalizujących proces dyplomowania.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close