Decyzją nr POC-718/KAT/2016 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Przyrodniczo-Techniczny otrzymał kategorię naukową B.