Informacje na temat spraw związanych z doktorantami (w tym stypendia) można znaleźć na stronie www.doktoranci.uni.opole.pl