Skład Rady Wydziału Przyrodniczo – Technicznego

Władze dziekańskie.

  1. Dziekan, prof. dr hab. Stanisław Koziarski
  2. Prodziekan, dr hab. Małgorzata Rajfur
  3. Prodziekan, dr Krzysztof Badora

 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub posiadający stopień dr habilitowanego.

  1. prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus
  2. prof. dr hab. Tadeusz Janas
  3. prof. dr hab. Teresa Janas
  4. prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł – Komosińska
  5. prof. dr hab. Adam Latała
  6. prof. dr hab. Barbara Lis
  7. prof. dr hab. Jerzy Lis
  8. prof. dr hab. Czesław Ługowski
  9. prof. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska
  10. prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
  11. prof. dr hab. Wiesław Włoch
  12. prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko
  13. prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki
  14. prof. dr hab. Olga Zhuk
  15. dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO
  16. dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO
  17. dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO
  18. dr hab. inż. Stanisław Gajda, prof. UO
  19. dr hab. inż. Ryszard Janka, prof. UO
  20. dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO
  21. dr hab. inż. Andrzej Kłos, prof. UO
  22. dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO
  23. dr hab. Tadeusz Magiera, prof. UO
  24. dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
  25. dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. UO
  26. dr hab. Izabella Pisarek , prof. UO
  27. dr hab. Sławomir Sokół, prof. UO
  28. dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO
  29. dr hab. Honorata Walczyk, prof. UO
  30. dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO
  31. dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO
  32. dr hab. Elena Jagt –Yazykova, prof. UO
  33. dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza
  34. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka
  35. dr hab. Sylwia Nowak
  36. dr hab. Zbigniew Ziembik

 Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

  1. dr inż. Mirosław Bąk
  2. dr inż. Katarzyna Grata
  3. dr Daniel Janecki
  4. dr Urszula Karwaczyńska
  5. dr Małgorzata Nabrdalik
  6. dr inż. Małgorzata Ostrowska
  7. dr inż. Paweł Ratuszny
  8. dr Agnieszka Rombel-Bryzek
  9. dr Marcin Rybotycki
  10. dr Monika Sporek
  11. dr inż. Adam Sudoł
  12. dr inż. Dariusz Suszanowicz
  13. mgr Małgorzata Wiener
  14. dr Sławomir Wierzba
  15. dr Radosław Wróbel

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

  1. mgr Bogdan Graca
  2. mgr Agata Marczak
  3. mgr Anna Mederska
  4. Werner Komainda

 

Przedstawiciel doktorantów

 1. Dominik Jerz

 

Przedstawiciele samorządu studenckiego

 1. Patrycja Cierkosz
 2. Sandra Jurczyk
 3. Marcin Kaczmarek
 4. Łukasz Kolanek
 5. Joanna Liśkiewicz
 6. Marcin Niedobitek
 7. Marzena Oleksy
 8. Dominika Piątek
 9. Elżbieta Pytlik
 10. Paweł Świsłowski

 

Przedstawiciel związków zawodowych