Zajęcia dydaktyczne online

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. kształcenia i studentów zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie online do odwołania. Metody i formy realizacji zajęć przez pracowników i studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego w czasie kwarantanny dostępne są poniżej.

Spotkajmy się online!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii