Opiekunowie studentów I roku

Poznaj opiekunów studentów pierwszego roku na kierunkach prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

🎓 Studia stacjonarne

Architektura krajobrazu, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

Biologia, studia I stopnia

dr Paweł Domagała

Biologia, studia II stopnia

mgr Elżbieta Teschner

Biotechnologia, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr Sławomir Wierzba

Biotechnologia medyczna, studia I stopnia, 3-letnie

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

Biotechnologia medyczna, studia II stopnia

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Edukacja Techniczno-Informatyczna, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr Adam Sudoł

Ochrona środowiska, studia I stopnia

dr Mariusz Głowacki

Odnawialne źródła energii, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr inż. Barbara Włodarczyk

Rolnictwo, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr Jarosław Sławiński

🎓 Studia niestacjonarne

Biotechnologia medyczna, studia I stopnia

mgr Adriana Szutt

Gospodarka leśna, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Biotechnologia medyczna, studia II stopnia

dr Małgorzata Nabrdalik

Rolnictwo, studia I stopnia, 3,5-letnie

dr inż. Katarzyna Łuczak

 

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii