Koordynatorzy praktyk

Koordynatorzy praktyk dla kierunków prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Joanna Makuchowska-Fryc

Koordynowane kierunki:

▶️ II rok Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne / I°
▶️ II rok Biotechnologia, studia stacjonarne I°
▶️ II rok Biotechnologia medyczna, studia niestacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Elżbieta Słodczyk

Koordynowane kierunki:

▶️ II rok Edukacja techniczno-informatyczna, studia stacjonarne I°
▶️ II oraz III rok Odnawialne źródła energii, studia stacjonarne I°
▶️ II rok Inżynieria środowiska, studia stacjonarne I°

 🤵🏻 KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Jarosław Sławiński

Koordynowane kierunki:

▶️ II oraz III rok Architektura krajobrazu, studia stacjonarne I°
▶️ II oraz III rok Architektura krajobrazu, studia niestacjonarne I°
▶️ II rok Rolnictwo, studia stacjonarne I°

▶️ II rok Rolnictwo, studia niestacjonarne I°

▶️ II rok Ochrona środowiska, studia stacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Koordynowane kierunki:

▶️ II Gospodarka leśna, studia niestacjonarne I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Małgorzata Jaźwa

Koordynowane kierunki:

▶️ II Biologia, studia stacjonarne / I°

 🙎‍♀️ KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Katarzyna Górka

Koordynowane kierunki:

▶️ I Biologia, studia stacjonarne II°