Informacje do obron

Obrony prac magisterskich odbywają się w gabinecie  Dziekana (ul. Oleska 48, pok 108), natomiast obrony prac licencjackich czy inżynierskich odbywają się we właściwym dla kierunku Instytucie.

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii