Pliki do pobrania

W tym miejscu znajdziesz pliki do pobrania.

Przedłużenie obrony

Wniosek o Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Powtarzanie semestru

Wniosek o skierowanie na powtarzanie semestru.

Odpis dyplomu

Wniosek (dla studentów, z którymi UO zawarło umowę) o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym w ramach tzw. kompletu dyplomu.

Wpis warunkowy

Wniosek o wpis warunkowy.

Indywidualna Organizacja Studiów

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

Wykwalifikowanych pracowników akademickich

Nowoczesnych pracowni dydaktycznych

Przyszłościowych kierunków

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii