Realizacja zajęć dydaktycznych od 4 maja

utworzone przez | kwiecień 30, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizacja zajęć wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  prowadzona jest do dnia 30.04.2021r. Od 4 maja 2021 r. obowiązują zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych,  zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), dopuszczające możliwość odbywania zajęć w siedzibie uczelni.

Wobec powyższego przywrócona zostaje możliwość realizacji zajęć o charakterze praktycznym w trycie stacjonarnym, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Komunikatu Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego nr 2/2021, z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w trybie stacjonarnym.

Decyzję odnośnie realizacji zajęć wymienionych w Komunikacie nr 2/2021, w trybie stacjonarnym lub pozostaniu przy trybie zdalnym postawia się w gestii prowadzących zajęcia. Jednocześnie zobowiązuje się prowadzących zajęcia do poinformowania studentów oraz koordynatora kierunku studiów o trybie realizacji zajęć od 4 maja 2021 r.

—————-

Pełny komunikat w wersji PDF: Komunikat nr 2/2021

—————