Światowy dzień wody – uczczony

utworzone przez | marzec 31, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Pracownicy Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego współorganizowali obchody  Światowego Dnia Wody 2021. Koordynatorem działań w tym zakresie na terenie miasta Opola – wzorem lat ubiegłych – było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Opolu.

Obchody odbyły się w dniu 22 marca 2021r., a pracownicy Wydziału zgłosili w ramach popularyzowania nauki następujące wystąpienia:

 

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

Czy kwitnienie glonów może cieszyć?

Termin spotkania: godz. 08:05

Czas trwania: 40 minut

Link do spotkania: https://tiny.pl/rn57g

Omówione zostały zagadnienie zakwitów glonów spowodowane wzrostem żyzności wód powierzchniowych. Zaprezentowane zostały również przyczyny i skutki zakwitów bakterio-
i fitoplanktonu.

dr Mariusz Głowacki

Kosmiczna woda

Termin spotkania: godz. 09:00

Czas trwania: 30 min.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rn5rd

Słuchacze w popularnej formie otrzymali aktualne informacje nt. pochodzenia
i występowania wody na ziemi, pochodzenia wody i jej nieoczywistych właściwości.

mgr inż. Paweł Świsłowski,
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Glony Palmaria palamata jako bioczujnik zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód powierzchniowych

Termin spotkania: godz. 09:45

Czas trwania: 45 minut

Link do spotkania: https://tiny.pl/rn5r4

 

Podczas wykładu zostały przedstawione informacje dotyczące zastosowania glonów do biologicznego monitorowania zanie-czyszczenia metalami ciężkimi wód wybranych zbiorników. Zaprezentowany zostały również film z badań terenowych, podczas których wykorzystano glony morskie Palmaria palmata, które eksponowano w wodach Dużego Jeziora Turawskiego. Przedstawione zostały również techniki analityczne wykorzystywane przez autorów wystąpienia podczas prowadzonych badań laboratoryjnych i terenowych.

dr Sławomir Wierzba,

mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska

Świat w kropli wody

Termin spotkania: godz. 11:00

Czas trwania: 30 min.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rn5rs

Podczas zajęć słuchacze mieli możliwość zaobserwowania mikroorganizmów osadu czynnego oraz zapoznania się z technikami wykonywania preparatów mikroskopowych. Mogli również zobaczyć eksperymenty z wykorzystaniem wody.

dr Elżbieta Gołąbek

Ogrody deszczowe

Termin spotkania: godz. 11:35

Czas trwania: 30 min.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rn5rb

W trakcie prezentacji słuchacze zapoznani zostali z pojęciem i przeznaczeniem ogrodów deszczowych. Przedstawione zostały także podstawowe zasady ich zakładania i pielęgnacji.

mgr Adriana Szutt

Woda w kosmetykach

Termin spotkania: godz. 12:20

Czas trwania: 30 min.

Link do spotkania: https://tiny.pl/rn59m

W trakcie pokazu słuchacze mieli okazję zapoznać się z wymogami czystości dotyczą-cymi wody, która używana jest w procesie produkcji preparatów kosmetycznych. Posiedli również wiedzę z zakresu roli, jaką spełnia ona w recepturze kosmetycznej.

 

Spotkania otwarte odbyły się z wykorzystaniem platformy MS Teams, a terminarz spotkań ułożony był tak by umożliwić uczniom różnego poziomu szkół uczestniczenie w spotkaniach.

W spotkaniach tych uczestniczyło – na podstawie ewidencji logowania – ponad 400 zainteresowanych osób, z terenu całej Polski.

W obchodach Światowego Dnia Wody uczestniczyły również inne podmioty – w tym telewizja regionalna TVP3 – prezentując informację na ten temat. W prezentacji takiej uczestniczyła dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, prof. UO – hydrobiolog, pracownik Wydziału Przyrodniczo-Technicznego – komentując znaczenie wody w środowisku, możliwość występowania w niej życia oraz odpowiadając na pytania stawiane przez redaktorów spotkania.

 O!polskie o poranku: O!polskie o poranku – 22 marca 2021 (tvp.pl)

Kontynuacją tematyczną Światowego Dnia Wody był materiał Kuriera Opolskiego z dnia 28.03.2021r. nt. działalności bobrów w środowisku wodnym, w którym głos zabrał dr Mariusz Głowacki.

Kurier Opolski – wydanie główne (tvp.pl)