Informacja ws. kredytu studenckiego oraz przedłużenia ważności legitymacji

utworzone przez | Mar 17, 2020 | Aktualności | 0 komentarzy

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

W przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, w związku z przedłużeniem ważności legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418), legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego

Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

– skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
– urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
– zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
– ukończenia studiów.

źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-kredytu-studenckiego-przy-przedluzonej-waznosci-legitymacji-studenckich-i-doktoranckich