Informacja dot. wpisów ocen w USOS

utworzone przez | Mar 4, 2020 | Aktualności | 0 komentarzy

Dziekanat przypomina, że obowiązkiem studenta jest dopilnowanie wpisów wszystkich ocen do systemu USOS w wyznaczonych terminach. Brak oceny w systemie jest równoważny z niezaliczeniem semestru i kwalifikuje studenta do skreślenia.