Odszedł Profesor dr hab. inż. Witold Wacławek, długoletni pracownik UO

utworzone przez | Sty 20, 2020 | Aktualności | 0 komentarzy

Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego.
Przez dwie kadencje był Prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem, oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wypromował 14 doktorów.
Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym 4 czasopism naukowych (trzy są na liście Filadelfijskiej, a jedno z nich ma obecnie IF = 1,467) oraz międzynarodowej konferencji ekologicznej ECOpole, która odbyła się już 28 razy. Wygłaszali na niej referaty wybitni naukowcy z całego świata w tym trzej nobliści: Prof. Paul Crutzen (2011), Prof. Gerhard Ertl (2014), Sir Harold Kroto (2017).
Jest autorem kilku książek oraz wielu artykułów naukowych. Prowadził badania oddziaływań międzymolekularnych oraz półprzewodników organicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się też chemią środowiska. Pasjonował się też historią powstawania pojęć i teorii naukowych (chemii i fizyki) oraz osobowością ich twórców.

Więcej informacji o Profesorze Witoldzie Wacławku można znaleźć w artykule: Złoty Jubileusz pracy naukowej Profesora Witolda Wacławka w Zlotych Horach:
https://drive.google.com/open?id=17IzLbkfj5JLyJ7GpQxRP3Z6BiU9RdFhv

Był ciepłym i przyjacielskim człowiekiem dla pracowników i studentów i takim pozostanie w naszej pamięci.

Msza święta w intencji Prof. dr hab. inż. Witolda Wacławka zostanie odprawiona w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 nowej kaplicy cmentarnej Opole-Połwieś, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.