W związku z PIASTONALIAMI, na wniosek Samorządu Studenckiego,  Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Stanisław Koziarski  zawiesił zajęcia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w dniu 20 maja 2019 r. od godz. 12.00.  (Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Regulaminu studiów UO).