Studenci (wyłącznie z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od  04 marca do 15 marca, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wraz z załącznikami poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (w przypadku braku załączników nie uznaje się osiągnięcia)  składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 15 marca do godz. 14)