Decyzje stypendium socjalnego i specjalnego będą do odbioru w DSS w wersji papierowej od dnia 15.11.2018r., natomiast decyzje stypendium Rektora będą do odbioru w wersji elektronicznej w systemie USOSweb od 16.11.2018r. (hasło do odbioru decyzji zostanie wysłane mailem).