Informujemy, że w dniu 9.11.18 będą drukowane ostatnie legitymacje studenckie w tym miesiącu.  Następna tura zostanie wydrukowana w grudniu. W związku z tym studentów, którzy chcą otrzymać legitymację w listopadzie powinni najpóźniej w dniu 8.11.2018 r.  wpłacić 17 zł za legitymacje  i tego samego dnia  przekazać potwierdzenie przelewu do dziekanatu drogą elektroniczną.