W dniu 15 września 2018 r. upływa termin składania prac dyplomowych przewidzianych do obrony we wrześniu br. W sobotę 15.09.2018 r. dziekanat będzie nieczynny. Prace złożone w dniu 17.09.2018 r. zostaną uznane za złożone w terminie.

W dniu 30.09.2018 r. upływa regulaminowy termin zakończenia studiów. Zgodnie z decyzją Prorektor prace powinny być składane w dziekanacie na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.