Student  składający prace do obrony MUSI wypełnić  elektroniczny formularz osobowy monitoringu karier zawodowych absolwentów UO na stronie: www.kariera.uni.opole.pl/monitoring. Wydrukowany egzemplarz należy dostarczyć do dziekanatu razem ze składaną  praca dyplomową. Osoby, które już złożyły prace powinny jak najszybciej dostarczyć do dziekanatu wydrukowany egzemplarz.