Strategia Rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na lata 2018-2019

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

Sprawozdania:
Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok ak. 
2017/18
Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok ak.   2017/18  

Rejestr procedur doskonalenia jakości kształcenia na WPT

Ocena pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technicznego za semestr letni w roku ak. 2017/18

Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla kierunków:
– Architektura krajobrazu
– Biologia
– Biotechnologia
– Biotechnologia medyczna
– Edukacja Techniczno-Informatyczna
– Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
– Odnawialne źródła energii
– Rolnictwo
Kierunek Lekarski