W dziekanacie są do odbioru decyzje w sprawie podziału środków dla doktorantów i młodych naukowców