Zgodnie z Decyzją Prorektora ds kształcenia i studentów nr 7/2017  ostateczny termin złożenia prac dyplomowych w dziekanacie to: 15 września 2017 r.