Wszystkie numery kont bankowych, na które należy wnosić opłaty za legitymacje, indeksy, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu itp. wraz z ich opisem, można znaleźć na indywidualnych kontach w USOS w zakładce “Płatności”.