Program studiów III stopnia (nowy) dostępny jest TUTAJ
Sylabusy