Opłaty obowiązkowe

Ceny dokumentów:

  • elektroniczna legitymacja studencka/doktorancka  – 22 zł
  • dyplom ukończenia studiów – 60 zł,
  • odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł.

UWAGA!

Opłaty za duplikaty są wyższe o 50 %.

Numery kont bankowych, na które należy wnosić opłaty, dostępne są na kontach w USOSweb.

Opłatę w wysokości 90 zł za duplikat dyplomu należy wnieść na konto:
BZ WBK. S. A. I o/Opole 77 1090 2138 0000 0001 1255 9633