Kierunki studiów

Wydział Przyrodniczo-Techniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych oraz doktora habilitowanego  nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

  Od  roku ak. 2019/20 na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym będą prowadzone studia na kierunkach:

 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Biomonitoring – nowość
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia medyczna
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Gospodarka leśna
 • Inżynieria Środowiska
 • Kierunek Lekarski
 • Ochrona Środowiska
 • Odnawialne źródła energii,
 • Rolnictwo
 • Turystyka i wypoczynek – nowość