Kierunki studiów

Wydział Przyrodniczo-Techniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych oraz doktora habilitowanego  nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Kierunki prowadzone na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym: